Informace o službách a zboží tří provozoven s jediným vývěsním štítem ALKA. Vítejte na stránkách ..... www.kleveta.cz

OBCH. JMÉNO RNDr. Alois Kleveta – ALKA ADR Masarykovo nám. 43/37, Vyškov PSČ 682 01 TEL 724 222 748 E-MAIL alka@kleveta.cz POČET NÁVŠTĚV

Nejčastěji mnou poskytovanou službou je tvorba videozáznamu podle požadavků zákazníka.
Podnětem pro vznik provozoven ALKA byl původně můj záměr vytvářet záznamy experimentů připravovaných k výuce fyziky. Brzy se ukázalo, že technika S-VHS spojená s precizností osvojenou při práci s fyzikálními přístroji nalézá i širší uplatnění. O zákaznících, pro něž tvořím videozáznamy, a o zásadách, jimiž se při tom již 20 let řídím, informuje stránka VIDEOSTUDIO.
S počátečním zaměřením na fyzikální videozáznamy souvisela i má snaha produkovat podobně zaměřené tištěné didaktické materiály, což vedlo k opatření vydavatelského oprávnění. Dosažené výsledky zmiňuje stránka NAKLADATELSTVÍ.
Videostudio po vybavení digitální technikou v r. 1997 získávalo stále častěji zakázky související s reklamou a propagací. Informace o službách z této oblasti (s několika příklady již realizovaných zakázek) jsou na stránce REKLAMY A PROPAGACE.
Zájemce o nabízené služby prosím, aby užili některého z výše uvedených kontaktů za účelem dojednání podrobností.

Zbožím jsou především videozáznamy (tj. dříve vytvořené a v archivu uchovávané produkty videostudia).
Jde o výsledky vlastní tvorby – např. zmíněné fyzikální záznamy – i tvorby iniciované objednavateli mých služeb a s jejich souhlasem nabízené k prodeji. Orientaci v množství produktů usnadňuje jejich rozdělení do složek uvedených ve sloupci vpravo. Z archivu vybírám do složky tituly odpovídající názvu složky; u titulu uvádím druh záznamu (video, audio, foto), jeho délku popř. počet obrázků a nosič, na němž titul uchovávám (kazeta analogová VHS, S-VHS nebo digitální DV, HDV, disk CD, DVD-Gold, BD). Projeví-li někdo zájem zakoupit určitý titul z archivu, přepíšu titul z archivního nosiče na disk s kapacitou 120 minut, na nějž lze v případě požadavku zájemce umístit i několik kratších titulů. Tituly, u nichž očekávám větší zájem, přepisuji na disky iniciativně a nabízím je k prodeji; umožňuji stažení jejich anotace, potisku a ceny (včetně nosiče).
Zbožím jsou dále tiskoviny (produkty nakladatelství) a plakáty (produkty propagace) nabízené též ve složkách.
Zájemce o nabízené zboží prosím, aby mi své objednávky sdělovali ústně nebo písemně i s informací o způsobu převzetí zboží.
Jaké způsoby převzetí zboží a peněz mezi mnou a zákazníkem přicházejí v úvahu?

Kdo bydlí ve Vyškově nebo se tam aspoň příležitostně nachází, může zazvonit u dveří s tabulí ALKA (jsou vyobrazené v záhlaví stránky) ve všední den od 16 do 18 h. (popř. od 9 do 16 h. po předchozí domluvě); jinak zašlu zboží na dobírku na adresu uvedenou při objednávání.